Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Một số mẫu đơn xin việc thuyết phục nhà tuyển dụng


          3)     Mẫu đơn xin việc hay cho - Giám đốc Kinh doanh

          4)     Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên hành chính nhân sự


          6)     Mẫu đơn xin việc hay cho - Kỹ sư môi trường          9)     Mẫu đơn xin việc hay cho - Trưởng Phòng Vật tư, Thu Mua, Xuất nhập khẩu


          10)   Mẫu đơn xin việc hay cho - Chuyên gia tư vấn môi trường

          11)  Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên xuất  nhập khẩu

          12) Mẫu đơn xin việc của nhân viên marketing
n

0 nhận xét :

Đăng nhận xét